Què oferim?

Com a interlocutor reconegut per l’Administració regional, central i comunitària, ASOPROVAC participa en diversos grups de treball i intervé en la gestació dels projectes legislatius i administratius que afecten el sector en general i els nostres associats en particular, per la qual cosa podem garantir-li que els seus interessos estaran sempre ben defensats.

Podràs beneficiar-te de serveis com l’atenció personal, estudis de cost, etc.

Informació puntual de noves normatives. Us fem, arribar tot allò que us pot ajudar a la vostra explotació mitjançant circulars informatives, missatgeria  mòbil, correus electrònics  o xerrades al territori.

Formació: Creiem que la formació continuada es la millor manera d’estar al dia de les novetats del sector i per això us oferim un ventall de seminaris, jornades tècniques que us ajudaran a prendre decisions a les vostres explotacions.

Setmanalment, podrà rebre per fax un Newsletter amb un recull de les notícies més rellevants relacionades amb el sector de boví de carn i un resum dels preus de les principals llotges i mercats de Catalunya.

Revista: Cada dos mesos, la revista analitza temes d’interès.

Defensa dels interessos col·lectius: defensem les problemàtiques col·lectives davant les Administracions i la societat.

Oferim als nostres socis condicions avantatjoses en temes tan diversos com:

  • Millors condicions en pòlisses bancaries
  • Descomptes en telefonia fixa i mòbil
  • Organització de viatges de formació, comercials
  • Gestió ambiental d’explotacions ramaderes i agrícoles.
  • Elaboració de Plans de gestió de les dejeccions ramaderes

Impulsem l’exportació d’animals vius a països tercers.

Disposem de grups de treball interns (de comerç exterior, de transport animal, de mercats i llotges, etc.) i d’un gabinet de comunicació amb el què fem valer els nostres interessos davant de l’opinió pública.

S’organitzen diversos viatges tècnics internacionals.

Coincidint amb les principals fires ramaderes, celebrem jornades tècniques que siguin d’especial interès per als nostres associats.

Oferim una tramitació d’assegurances, amb preus summament atractius.

Tindrà accés a tota la normativa regional, nacional i comunitària.

Convenis amb bancs i caixes d’estalvis.

Mantenir contacte telefònic, per fax o correu electrònic en qualsevol moment amb les nostres oficines per rebre informació i solucionar qualsevol tràmit.