Detectat el serotip 4 del virus de la llengua blava a una explotació de boví de Mallorca

La SG de Sanitat i Higiene Animal del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha informat a Asoprovac de la detecció del serotip 4 del virus de la llengua blava a Mallorca, en una explotació de boví sentinella ubicada al municipi de Pollença. A més, s’han detectat a la mateixa illa un total de 9 explotacions d’oví afectades clínicament amb resultat positiu a serotip 4 (7 a Pollença, 1 a Camapanet i 1 a Inca).

Davant la constatació de la circulació d’aquest virus, les autoritats veterinàries de les Illes Balears han inclòs com a zona de restricció per Llengua blava a tot l’arxipèlag balear, on s’ha procedit a instaurar la vacunació obligatòria enfront del serotip 4 del virus de la llengua blava per a tots els animals de més de 3 mesos d’edat de les espècies ovina i bovina presents a les illes.

Les mateixes fonts ministerials han assenyalat que de cara a proporcionar el temps suficient per immunitzar els animals d’aquesta nova zona de restricció enfront del serotip 4, s’autoritzarà temporalment, fins al proper 30 de setembre d’aquest any, la sortida dels animals d’aquesta zona restringida sempre que hagin estat protegits de l’atac de vectors durant un període mínim de 14 dies abans del moviment i hagin estat sotmesos a una PCR amb resultat negatiu efectuada com a mínim 14 dies després del començament de la protecció enfront dels vectors.

Una vegada passada aquesta data, el moviment de sortida dels animals es realitzarà d’acord amb l’Ordre vigent: animal vacunat (o en cas de menor de 4 mesos, de mare vacunada) + procedent d’explotació vacunada.

Notícies