Última hora

Es preveu que continuï fins a finals d’any la reducció de la producció de boví a la UE

Aclariments sobre la fabricació de pinsos medicamentosos

El 23 de juny es du a terme el pagament complementari de diferents ajuts directes

Asoprovac Catalunya reclama l'elaboració d'una piràmide de seguretat alimentària

Signat un conveni amb Banc Sabadell per obtenir unes condicions preferents d'accés al finançament

Asoprovac valora positivamente el desmantelamiento de la red de utilización de substancias ilegales para el engorde de ganado vacuno

Publicada l'extensió de norma de Provacuno

El Ministeri d'Agricultura prorroga fins al 15 de juny el termini per presentar la sol·licitud única d’ajuts de la PAC 2016

Asoprovac Catalunya realitza una reunió de treball amb dues direccions generals del DARP

Asoprovac Catalunya manté la seva posició contrària a les negociacions del TTIP

La vacunació per llengua blava i la petició d’accions de promoció centren la Taula Sectorial del Vaquí

El Comité de Seguiment de la llengua blava insta a seguir vacunant els ramats de boví i d'oví

Publicat l'acord que regula moviments de bestiar entre França i Espanya per la llengua blava

Pla de comunicació previst de l'assignació de drets de pagament bàsic del Departament d'Agricultura

Publicats els imports dels ajuts associats al vaquí d'engreix per a la campanya 2015